เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอชพี วาล์ว (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นตัวแทนนำเข้าและจำหน่ายวาล์ว ยี่ห้อ HP-VALVES ซึ่งเป็นเชี่ยวชาญในด้านของการผลิตวาล์ว วาล์วอุตสาหกรรมทำความเย็น สำหรับระบบแอมโมเนีย เช่น stop valves, dip valves, hand throttle valves, dimensional damper valves, float valves, safety valves, oil filter gaskets, pressure vessels ซึ่งใช้ในระบบทำความเย็นอุตสาหกรรม โดยใช้งานได้กับสารทำความเย็น เช่น แอมโมเนีย (NH3), ฟีออน (R22)

สำหรับระบบแอมโมเนีย เช่น stop valves, dip valves, hand throttle valves, dimensional damper valves, float valves, safety valves, oil filter gaskets, pressure vessels ซึ่งใช้ในระบบทำความเย็นอุตสาหกรรม โดยใช้งานได้กับสารทำความเย็น เช่น แอมโมเนีย (NH3), ฟีออน (R22)

HP-VALVES ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมจาก TOP for Business Excellence ในงาน Quality Innovation Index (QII VIETNAM 2017) และได้รับใบรับรองจาก Assessment Certification International (Germany – EU) ซึ่งถือเป็นการรันตีถึงคุณภาพของ HP-VALVES ได้เป็นอย่างดี จึงมั่นใจได้ในสินค้าและบริการจากเรา สำหรับ วาล์วอุตสาหกรรมทำความเย็น สำหรับระบบแอมโมเนีย

เมื่อวันที่ 25-28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัท เอช พี วาล์ว ประเทศไทย จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน วาล์วอุตสาหกรรมทำความเย็น สำหรับระบบแอมโมเนีย ได้จัดแสดงสินค้าที่งาน BANGKOK RHVAC 2019 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ อย่างสำเร็จ

ทางบริษัทฯ ได้จัดแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็นและเครื่องทำน้ำแข็ง ซึ่งมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะเอื้ออำนวยให้แก่ ผู้รับเหมา ผู้ประกอบการ เจ้าของโรงงาน และผู้ผลิตอะไหล่ต่างๆ และยังได้พบกับผู้เข้าร่วมงานใหม่เพื่อเจรจาและแลกเปลี่ยนความรู้ทางการค้า

ในนามบริษัท เอช พี วาล์ว ประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้าน วาวล์อุตสาหกรรมทำความเย็น สำหรับระบบแอมโมเนียเอชพีวาล์ว ต้องขอขอบคุณผู้รับเหมา ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับงาน สั่งซื้อสินค้าโดยตรง แนะนำการทำธุรกิจ และขอขอบคุณพนักงานทุกฝ่ายของบริษัทฯ ที่ได้สนับสนุนเรามาโดยตลอด

สำหรับการจัดแสดงงานในครั้งนี้ บริษัท เอช พี วาล์ว ประเทศไทย จำกัด ได้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพสินค้าที่มีมาตรฐาน และขอยืนยันว่าเราจะพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องในด้านของคุณภาพสินค้าและธุรกิจ